Re-Cycle - "Tận cùng"

Published by Liembk

0

off the debut album "Bình Minh" Re-Cycle band available on iTunes Produced by Thank Liêm Nguyễn Re-Cycle's official page: www.facebook.com/re.cycle.rockband các địa điểm phát hành album Bình Minh: - Tại Hà Nội: Polygon Musik 36 Cát Linh Holyland Rock bar 105D7 Trung Tự Bụi Store 14 Đặng Văn Ngữ -Tại Tp Hồ Chí Minh: Studio of Saiga 69 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 -Các tính khác liên hệ 098 9900 658 email: thankliem@gmail.com #audio #Rock #recycle #band #bình #minh #tận #cùng #rock #viet

 • Comments (0)
 • Share/Embed
 • No credits

Other Projects:
  uniE603 Re-Cycle - "Ký Ức Vẹn Nguyên"
  uniE603 Nu Voltage - "Chiếc Gương" [remix]
  uniE603 Re-Cycle "Đã Từng"
  uniE603 Re-Cycle - "Dòng Máu"