Re-Cycle "Con Thuyền"

Published by Liembk

0

off the debut album "Bình Minh" Re-Cycle band available on iTunes Produced by Thank Liêm Nguyễn Re-Cycle's official page: http://www.facebook.com/re.cycle.rockband các địa điểm phát hành album Bình Minh: Hà Nội: Polygon Musik 36 Cát Linh Holyland Rock bar 105D7 Trung Tự Bụi Store 14 Đặng Văn Ngữ -Tại Tp Hồ Chí Minh: Studio of Saiga 69 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 -Các tính khác liên hệ 098 9900 658 email: thankliem@gmail.com #audio #rock #recycle #band #recycle #bình #minh #liembk #rock #việt #con #thuyền #album

 • Comments (0)
 • Share/Embed
 • No credits

Other Projects:
  uniE603 Re-Cycle - "Ký Ức Vẹn Nguyên"
  uniE603 Re-Cycle - "Điều Nhỏ Nhoi"
  uniE603 Re-Cycle - "Tận cùng"
  uniE603 Re-Cycle "Đã Từng"