Re-Cycle "Lời Hứa"

Published by Liembk

0

off the debut album "Bình Minh" Re-Cycle band available on iTunes Produced by Thank Liêm Nguyễn Re-Cycle's official page: www.facebook.com/re.cycle.rockband các địa điểm phát hành album Bình Minh: - Tại Hà Nội: Polygon Musik 67A Núi trúc Holyland Rock bar 105D7 Trung Tự Orange shop 36 Lương Ngọc Quyến G4U cafe 29 Nguyễn Khang Tạp Chí RockEpic - 477 Minh Khai -Tại Tp Hồ Chí Minh: Studio of Saiga 69 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 -Các tính khác liên hệ 098 9900 658 email: thankliem@gmail.com #audio #Rock #recycle #bình #minh #liembk #rock #việt #album #lời #hứa #loi #hua #recycle #band #dũng #joon

 • Comments (0)
 • Share/Embed
 • No credits

Other Projects:
  uniE603 Re-Cycle "Không"
  uniE603 Re-Cycle "Con Thuyền"
  uniE603 Re-Cycle - "Ký Ức Vẹn Nguyên"
  uniE603 Re-Cycle - "Điều Nhỏ Nhoi"