Wie Dak Benne

Published by Thorben Vermeulen

0
 • 1 credits

Thorre - Wie dak benne Beat: Searching the league (Thovobeats) Produced: Skjivve Producties ----------------------------------------------------------------------------- wie (wie) zije gie? (gie), wie (wie) benne kik? (kik) wie (wie) zije gie? (gie), wie (wie) benne kik? (kik) ik ben nie zukn slette da moar ut is ip geld en kvertellet ol iprecht en ti dadde da telt en ne ki dak versmelt me den beat ja de melodie klinket klassiek gelik beethoven zin symfonie tes juste lik magie ut minnen oed komt een kenin ezwo doekik da iere vo die tekstn te verzinn ip zen minst moe et klinkn kit ier niet over drinkn ze meugn dumn wuk daze wiln mor ik bluvve bie de pinkn loatet mo efkes bezinkn lik den titanic in den tidde mo juste lik vulkoanen ak nie sloape goakik spitten wan ik i te veel hitte dak van mie of moete skrivven en ne ki dak da nie doe goak in min woordn verstikken banin ier gin dikke nekke ji me de joarn vermoagerd mo van een poar est ol te loate ie bluf moar ipbloazen ze peizn ja we zin boazen mo me jin simpele noalde stekske der in en zie ze goane deur de koamer ----------------------------------------------------------------------------- ik benne wie dak benne tvol doa niks an te verandern en zi gie wie daj gie zi dus da es verzeekr anders mo fak it (fak it) we leevn in tzelfde daglicht zorg daj jin de kans gift vwoorn daj em afbrikt (x2) ----------------------------------------------------------------------------- Kmoe zegn kben ginne lezer mo tog boekek resultoat kunne nie zegn olsan beter mo da lig an uw smoak en da verskilt gelik een kiekn van een kenin vele lwoopn zonder kop der es gin hoast vo rap te zin moa moak daj een twa bringt da goed in de woorn klinkt da nie afdoet wan af en toe moeje gelwoovn in jezelvn mo den elft es wack moe mie nie iets ip de mouw speldn kbenne nie an ol die swag en ol die goudbergn hjil nie de reedn wavo dak rap das wadak wou zegn kdoe dadde egt als amusement en aje u herkent in wadde dak ier zeg of der divers over denkt ti nie erg we komn nog eevn goed oovrjin zoen we nie beetr topewerkn ton komn ol de krachtn jin wan nu efkes gemjind wanjir zije beetr of de rest? tbelangerikste van de les nwooit wan we zin ollemalle mens ----------------------------------------------------------------------------- ik benne wie dak benne tvol doa niks an te verandern en zi gie wie daj gie zi dus da es verzeekr anders mo fak it (fak it) we leevn in tzelfde daglicht zorg daj jin de kans gift vwoorn daj em afbrikt (x2) ----------------------------------------------------------------------------- zi geweun wie daje zi (8x) #audio #Thorre #Wie #Dak #Benne #West #Vlamse #Hiphop #Skjivve #Producties

 • Comments (0)
 • Share/Embed
Other Projects:
  uniE603 Lange Geleedn
  uniE603 Passie
  uniE603 Thorre- Vridag
  uniE603 Thorre - Blackjack
  uniE603 Muhaciro ``VeeArts``