Tomaszek Rzecze
(no rating)
Tralee, Ireland
Last online: 12 months ago
    uniE603 Tomaszek rzecze nr 1 - Zarządzanie ludźmi, pytania Piotra Szreniawskiego