Tomaszek Rzecze
(no rating)
Tralee, Ireland
Last online: 6 months ago
      uniE603 Tomaszek rzecze nr 1 - Zarządzanie ludźmi, pytania Piotra Szreniawskiego