Hire a Vocalist

Hand picked quality Vocalists! Twine will find you the perfect Vocalist for your job.

  • uniE62F It's free to get started
  • uniE62F Save money whilst ensuring quality
  • uniE62F No time wasters, only hand picked vocalists
Working Disorder
Warszawa, Mokotów, Poland

We're Working Disorder, a New York based Punk Rock band. We are 100% independent, and that being said, any label who likes what they hear, feel free to give us a call. You can listen to tracks from "Twelve Tracks By Tuesday" and our self titled EP here, or our facebook page at http://www.facebook.com/pages/Working-Disorder/304767376208488, and check back for some exclusive content like bonus tracks, covers, acoustic tracks, and never before heard songs!

Working Disorder
Warszawa, Mokotów, Poland

We're Working Disorder, a New York based Punk Rock band. We are 100% independent, and that being said, any label who likes what they hear, feel free to give us a call. You can listen to tracks from "Twelve Tracks By Tuesday" and our self titled EP here, or our facebook page at http://www.facebook.com/pages/Working-Disorder/304767376208488, and check back for some exclusive content like bonus tracks, covers, acoustic tracks, and never before heard songs!

Our freelancers have worked with

Coca Cola
Disney
MTV
Muppets
Nokia
Star wars

Ready to meet quality Vocalists

Your journey starts here. Browse our vocalists, find out how Twine works, or learn more about what's involved in hiring vocalists.

Recommended

Hire a top quality vocalist

Follow these 3 easy steps to start working with top quality vocalists.

Tell us what you need
1.Tell us what you need.
Answer a few questions
2.Answer a few questions.
Twine will find the best vocalists
3.Twine will find the best vocalists

Get Inspired

The Twine team has put together articles on everything you need to know to hire top quality vocalists.

Read more >

Get inspired >

Learn about Twine

Access to over 210,000 curated professionals. Vetted, handpicked creative professionals to grow your business.

Save 60-90% on hires. More affordable than working with traditional agencies whilst still maintaining top level quality.

Quality without the cost. Post your project for free so you can hire creative professionals with no risk.

Vocalists > PL > Warszawa

Vocalists for hire in Warszawa, PL

We have over 210,000 creative freelancers! Twine will help you find the perfect Vocalist for your project.

We're Working Disorder, a New York based Punk Rock band. We are 100% independent, and that being said, any label who likes what they hear, feel free to give us a call. You can listen to tracks from "Twelve Tracks By Tuesday" and our self titled EP here, or our facebook page at http://www.facebook.com/pages/Working-Disorder/304767376208488, and check back for some exclusive content like bonus tracks, covers, acoustic tracks, and never before heard songs!

HiLevel Bartek is a polish producer involved in electronic music for over 15 years now. He played all over Poland. 2010 and 2011 brought biggest productions from HiLevel for the famous polish dance bands Monopol. Now he targets to go global, now particularly looking for connection to Ibiza which he finds a very center of electronic music in Europe. HiLevel is now looking for a dynamic and energetic manager who would manage Bartek's skills to make global success. If you are the one, please send your offer to us: hilevel.tech@gmail.com

Artur Borkowski lepiej znany jest jako Mr. Borman. Wychowanek mazurskich lasów, londyńskiej, betonowej dżungli i warszawskiego gąszczu swoje pierwsze mikrofonowe sznyty zdobywał w rodzinnym Węgorzewie. Jego podejście do operowania słowem kształtowały rapowe ekipy, soundsystemowe załogi i międzystylowe składy takie jak Bauagan Mistrzów czy kIRk z którymi współpracował przez lata swojej bytności na scenie. Jego otwartość i styl docenili kanadyjski, nowo-beatowy producent Vlooper z którym wspólnie nagrał epkę „Dym z wysokich pięter”, a także weteran stołecznej sceny hip-hopowej Vienio, którego od czasu albumu „Profil pokoleń vol. 1” Mr. Borman wspiera na koncertach i ciągle rosnącej liczbie nagrań. Jego doświadczenia składają się na debiutancki album „Widok 10”. Dziesięć utworów budowanych na mocnych fundamentach wpojonych w przeszłości wartości i zasad. Dziesięć tekstów, których wątki splatają się w teraźniejszym centrum Warszawy. Dziesięć tematów dla których punktem odniesienia jest przyszłość i wypatrywanie jej ze swadą. Widok 10 – warsztat i sklep rowerowy, a także komis płytowy, miejsce pracy Mr’a Bormana, miejsce spotkań ludzi, którzy przyłożyli swoje cegiełki do powstania albumu – producentów Xenone, Pereła, Triza i Teielte, didżei – Krime’a, Technika i Filipa z kIRków, a także MC’s – Vienia, Parzela, Resko i Noze. „Widok 10” – krążek, który będąc najbliżej hip-hopowej formuły ze wszystkich dokonań rapera wciąż wymyka się prostym kategoryzacjom i środowiskowej hermetyczności. Widok 10.

I was born in 1979 in Poland, in a family of athletes. From early childhood I played basketball, which turned into a real passion. At age 17, I moved to the capital to train in the third league club - "Legia", and a year later in the Warsaw's AZS AWF. Changing places broadened my horizons and had a great impact on my further development and future interest. Numerous injuries have not allowed me to continue to play, but new friendships opened the door to the world of art and helped to continue the path of self-expression . I have not finished art school or study at the Academy of Fine Arts, I am self-taught, and I started my artistic adventure of graffiti in 199. Since 1997, I have been going to concerts and street art festivals as a graffiti artist and photographer, and also I am trying to organize the same. In 2002, I created "Independent Art Centre", designed to focus the achievements of avant-garde artists. The project included an Art Gallery and "DombesOkien” Hip-Hop Shop providing thermal transfer printing service on all kinds of materials. After graduating I began to practise in a variety of artistic workshops, studios and graphic and printing companies. Experience gathered there, I now use in my work. My color compositions are often contrasting but merging and interacting with each other in a smooth and fluid manner. Through my art work I express my fascination of Nature which has an infinite possibility of combinations. ------------------------------------------------------------- BIOGRAFIA Urodziłem się w 1979 roku w Polsce, w rodzinie sportowców. Od wczesnego dzieciństwa grałem w koszykówkę, która przerodziła się w prawdziwą pasję. W wieku 17 lat przeprowadziłem się do stolicy aby trenować w III ligowym klubie Legii, a rok później w warszawskim AZS AWF. Zmiana otoczenia poszerzyła moje horyzonty i miała duży wpływ na dalszy rozwój oraz przyszłe zainteresowania. Liczne kontuzje nie pozwoliły mi dalej grać, ale nowe znajomości otworzyły drzwi do świata sztuki i pomogły kontynuować drogę wyrażania własnej osobowości. Nie skończyłem szkoły plastycznej ani studiów w Akademii Sztuk Pięknych, jestem samoukiem, a swoją przygodę artystyczną zacząłem od graffiti w 1995 roku. Od 1997 roku jeżdżę na festiwale, koncerty i zloty sztuki ulicznej jako artysta graffiti i fotoreporter a także staram się takie organizować. W 2002 roku stworzyłem “Centrum Sztuki Niezależnej”, mające na celu skupiać dorobek polskich artystów awangardowych. W ramach tego projektu powstała galeria i hip-hopowy sklep “DombesOkien”, świadczący m. in. usługi wykonywania nadruków na wszelkiego rodzaju materiałach. Po ukończonych studiach zacząłem praktyki w różnych pracowniach artystycznych i firmach graficzno - poligraficznych. Zebrane tam doświadczenia wykorzystuję teraz w swoich pracach. Moje kompozycje kolorystyczne są często kontrastowe, ale łączą się i wzajemnie oddziałują na siebie w płynny sposób. Wyrażam poprzez nie swoją fascynację Naturą, która posiada nieskończoną możliwość kombinacji. I HAVE DONE VARIOUS WORKS FOR: Allure, American Lawyer, Ann Taylor, Architectural Digest, Architectural Record, Beauty Inc., Bodek & Rhodes, Bon appetit, Brides, Budged Travel, Details, Discover Magazine, DTI, Endles Vacation, Fast Company, Fashion Rocks, Footwear News, Glamour, Gourmet, GQ, Harpers, J.CREW, INC, Lucky, Maxim, Mens Health, Mans Health Special, MLB, Menswear, Modern Bride, OK Magazine, Prevention bookazine, Prevention magazine, Every day with Rachel Ray, Misc, Self, Sherman's Travel, Teen Vogue, Traveler, Vanity Fair, Victorias Street, Vogue Living, Vogue, Wall Street Journal Magazine, Weight Wathers Cookbooks, Weight Wathers Magazine, Womens Health, W Magazine and individual clients. ABOUT THE UNDERTAKEN ACTIVITIES. I know the printing process and direct preparation for it: - cooperating with printers, bookbinders, publishers; - printing to PDF; - Validating the data; - Inserting characters for the printer; - Full colour [CMYK] separations for process printing; - Applying corrections and changes for the clients; - Creating templates of ready publications (based on finished publications); - Creating: business cards, flyers, posters, covers, catalogs, books - compositions; - Designing the basics of graphics: backgrounds, shadows, patterns, ornamental inscriptions, logos; - Preparing all the graphic elements: retouches, photomontages, improving the colours and clarity of image transmission, creating masks and paths (vectors), cropping, scaling, saving in the appropriate format, resolution and color profile; - Entering images from digital cameras; - Scanning the photographs, prints and other flat materials; - Entering text from scanned materials into a computer, using recognition software - OCR; - Typing the text on the computer, construction and publication of websites. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKTANT I OPERATOR PREPRESS WYKONYWAŁEM PRACE DLA: Allure, American Lawyer, Ann Taylor, Architectural Digest, Architectural Record, Beauty Inc., Bodek & Rhodes, Bon appetit, Brides, Budged Travel, Details, Discover Magazine, DTI, Endles Vacation, Fast Company, Fashion Rocks, Footwear News, Glamour, Gourmet, GQ, Harpers, J.CREW, INC, Lucky, Maxim, Mens Health, Mans Health Special, MLB, Menswear, Modern Bride, OK Magazine, Prevention bookazine, Prevention magazine, Every day with Rachel Ray, Misc, Self, Sherman's Travel, Teen Vogue, Traveler, Vanity Fair, Victorias Street, Vogue Living, Vogue, Wall Street Journal Magazine, Weight Wathers Cookbooks, Weight Wathers Magazine, Womens Health, W Magazine oraz klientów indywidualnych. WYKONYWANE CZYNNOŚCI: - współpraca z drukarzami, introligatorniami, wydawnictwami; - drukowanie do pdf'a; - sprawdzanie poprawności danych; - wykonywanie druków kontrolnych; - przygotowywanie separacji kolorystycznej CMYK dla procesu drukarskiego. - nanoszenie znaków drukarskich, korekt i zmian dla klienta; - tworzenie szablonów gotowej publikacji; - projektowanie: wizytówek, ulotek, plakatów, okładek, katalogów, książek, reklam; - kompozycje poszczególnych stron publikacji; - projektowanie od podstaw elementów graficznych: tła, cieni, wzorów, ozdobnych napisów, znaków firmowych - loga; - opracowania elementów graficznych i zdjęć: retusze, fotomontaże, nadawanie zdjęciu wyrazistości, poprawianie kolorów, nadawanie masek i ścieżek wycinających, kadrowanie, skalowanie, zapisanie w odpowiednim formacie, rozdzielczości i profilu kolorystycznym; - wprowadzanie do komputera obrazów z cyfrowych aparatów fotograficznych; - skanowanie zdjęć, wydruków (także innych płaskich materiałów); - wprowadzanie tekstu do komputera z zeskanowanych materiałów za pomocą oprogramowania do rozpoznawania pism (OCR - optical character recognition); - przepisywanie tekstu na komputerze, budowa i publikacjia w internecie. - Qualification certificate from the Office of Technical Inspection, corresponding to the service of handling equipment in category: II S. [cranes, hoists and winch operated from the working level and stationary workshop cranes: - hook and for general use.] August, 2011., Siedlce. - Certificate of training: “Strategy for sustainable development of Wyszków country for the years 2001 - 2015”, under the direction of “Umbrella” association. June 2001, Wyszkow. - Diploma of international course: “The Baltic Sea Enviroment”. It conveys general knowledge of the Baltic Sea Enviroment and prepares to place enviromental problems in their appropriate social contex. The course was organized as an international cooperative programme, between universities in the Baltic Sea region coordinated by “Uppsala University”. March 2001, Wyszkow. - Driving license: “B” - (Auto available). February 1998, Wyszkow. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KURSY I SZKOLENIA - Zaświadczenie kwalifikacyjne z Urzędu Dozoru Technicznego, uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii: II S. [ Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe: - hakowe, ogólnego przeznaczenia.] Sierpień 2011 r., Siedlce. - Certyfikat procesu opracowywania: "Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu wyszkowskiego na lata 2001 - 2015" realizowany pod przewodnictwem stowarzyszenia "Umbrella". Czerwiec 2001 r., Wyszków. - Dyplom międzynarodowego kursu: "The Baltic Sea Enviroment". Obejmował najważniejsze zagadnienia z zakresu środowiska Morza Bałtyckiego i przygotował do pracy w kontekście społecznym. Kurs był organizowany w ramach programu kooperacyjnego, w którym uczestniczyły uniwersytety siedmiu państw tego regionu. Koordynatorem zebranej wiedzy był "Uniwersytet Uppsala" w Szwecji. Marzec 2001 r., Wyszków. - Prawo jazdy, kategoria: "B". Luty 1998 r., Wyszków.

Vocalist of: Trance, Chillout, Ambient, House, Pop, Rock, Classic, songwriter, composer. Thanks for any support, comments, share, like ! Best regards!!!!! :) angel.falls@o2.pl Music is like the wind .... i don't see it but i feel it ...

Check out our customer reviews (4.1 average from 6 ratings)

What can our Vocalists do for you?

Vocalists can make quality content that will grow your business. See what they can do

How it works

1 Tell us what you need

2 We'll handpick the right creatives for you

3 Grow you business faster!

uniE67C
Customer Stories

I'd definitely recommend Twine. Great service!

Anthony, CEO of BYMYGO

The redesign has taken our brand to the next level

Ed, CEO of Game Sessions

The service is pivotal to any SME looking to hire creatives

Greg, Director of Story Models Modeling Agency

A great quality logo helped me raise even more money

Christine, Director of Vazii - Dashikis for a cause

I can't believe how good quality the logo was!

Nik, Owner of Star Gladiator Personal Training

I'd definitely recommend Twine. Great service!

Anthony, CEO of BYMYGO

The redesign has taken our brand to the next level

Ed, CEO of Game Sessions

About vocalists

Vocals are a really important part of most musical genres and vocal roles range from singing the main melody to providing backing or harmony vocals. Some vocalists also write the melody line and lyrics, but songwriting is normally considered a separate skill, known as topline.

Vocalists on Twine can provide everything from features to full length vocals in almost any genre. A high quality vocal can help lift your songs to another level. The same goes for commercial music. For things like radio adverts, a good song can be really attention-grabbing - but if your singing sounds like a dying cat, getting a singer will be necessary to get those all important conversions.

On Twine, you'll find talented professional vocalists with a wide variety of experience in almost any genre.

Latest vocalists posts from the blog:

What can I ask a singer to sing?

Do you need to hire a singer but are not sure what exactly that you need? In this article we give you a run-down of all the things you can ask a singer to sing. Solo Singer  The most common vocal role...

Read morechevron-right
Breaking Boundaries competition winner

We had 50 great submissions for the Breaking Boundaries competition by vocalists and music producers from over 20 countries. We are really excited to now be able to announce the winner to you. The win...

Read morechevron-right
How to write the perfect brief

What is a creative brief? A brief is a list of details about a job, created by clients on Twine, which provides all the information a creative needs to know in order to be hired for a job. Our creativ...

Read morechevron-right
View more on the blog chevron-right

Bring your project to life today with a vocalist

Get started
BBC
Fox
The Telegraph
TechCrunch
The Drum
Huffington Post