voipvietnam
Unknown
Last online: 3 years ago
Available to hire

Chuyên cung cấp các dòng tổng đài ip, điện thoại voip hàng đầu trên thị trường

  • Tai nghe call center chính hãng của Plantronics, jabra, Yealink…chuẩn usb, QD
  • Thiết bị gateway FXO, FXS,

Hire a freelancer today

There are thousands of other creative and digital freelancers available.